Ομάδα

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα της «Χρηστάκης & Συνεργάτες» προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου προκειμένου να καλύπτουν όλο το φάσμα των εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία. Παράλληλα επιλέγονται προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις της εταιρείας για ανάπτυξη ενός σύγχρονου, υψηλού βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία εξαιρετικών προϋποθέσεων διαβίωσης.

Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, interior designers, πολεοδόμοι – χωροτάκτες και οικονομολόγοι αποτελούν την βασική ομάδα εργασίας, που πλαισιώνεται – αναλόγως των αναγκών κάθε έργου – από μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μεσιτικά γραφεία και έμπειρα συνεργεία. Ένα δίκτυο συνεργατών που εμπλουτίζεται συνεχώς προκειμένου να εξελίσσει τις υπηρεσίεςτης «Χρηστάκης & Συνεργάτες» και να παραμένει διαρκώς ενημερωμένο, σύγχρονο και σχεδιαστικά καινοτόμο.

Η μόνιμη ομάδα συνεργασίας αποτελείται από τους: